Cerc de farmacologie

Cercul știinţific al studenţilor

Data înfiinţării: 2006.

Nr membri activi: 6 cadre didactice + studenţi,

  • Coordonator științific: Șef de lucrări dr. Corina Bocșan
  • Coordonator student: Alexandru Zlibuț

Cercul Studențesc de Farmacologie, Toxicologie și Farmacologie Clinică este realizat sub tutela Disciplinei de Farmacologie, Toxicologie și Farmacologie Clinică din cadrul Facultății de Medicină a Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.
• Obiectivele cercului sunt:
• Aprofundarea și augmentarea noțiunilor specifice
• Abordarea și corelarea cu filiera medicino-chirurgicală multidisciplinară
• Realizarea de proiecte de cercetare științifică în domeniul farmacologiei, toxicologiei și a farmacologiei clinice, dar și corelată multidisciplinar
• Realizarea de lucrări de licență pentru studenții facultății
• Participarea la diverse conferințe și congrese medicale din țară și din străinătate

Adresabilitate:
• Studenții Facultății de Medicină
• Numărul studenților participanți este nelimitat

Temporo-spațial:
• Amfiteatrul “Mircea Dorofteiu”
• Sediul Disciplinei de Farmacologie, Toxicologie și Farmacologie Clinică
• Sesiuni de comunicări științifice
• Grupurile de discuții din mediul virtual (facebook; yahoo etc)

Realizări:
• Prezentări tematice realizate de studenți în cadrul întrunirilor
• Lucrări de licență
• Proiecte și studii de cercetare știițifică medicală pentru student
• Participarea la conferințe, simpozioane și congrese
• Studiul limfocitelor CD4 si CD8 in diferite patologii, utilizand metode moleculare si flowcitometrice.