Directii cercetare

      Alături de activitatea didactică desfășurată cu dăruire, colectivul disciplinei noastre este implicat în diverse activități de cercetare. Rezultatele cercetărilor științifice desfășurate sunt proiectele și granturile în care membrii disciplinei sunt fie coordonatori, fie membri. Dintre acestea amintim: trei proiecte Parteneriate, trei proiecte Idei, două granturi interne și un POSDRU.

Colectivul valoros și aparatura modernă din dotare au permis abordarea mai multor direcții de cercetare.

  O atenție specială o acordăm farmacogeneticii, corelarea polimorfismelor genetice implicate în metabolizarea medicamentelor cu farmacocinetica acestora fiind valorificate în mai multe proiecte de cercetare.

  Reducerea toxicității medicamentelor prin  adaptarea dozelor în funcție de concentrațiile plasmatice obținute prin determinări HPLC, este o direcție de cercetare recentă în cadrul disciplinei noastre. Aplicațiile acesteia sunt de o reală valoare în practica medicală curentă.

  Achiziția BIOPAC MP150, un sistem computerizat complex, permite dezvoltarea unor noi arii de cercetare atât în domeniul farmacologiei experimentale cât și a farmacologiei clinice. Aparatura permite înregistrarea și analiza semnalelor biomedicale de la animalele de laborator sau de la subiecți umani.

     Temele de cercetare abordate în cadrul disciplinei noastre nu se opresc aici, câteva dintre cele mai sugestive regăsindu-se în granturile enumerate în continuare.

  • TROMBOGEN – Impactul farmacogenomic al determinării polimorfismelor genelor VKORC1 şi CYP2C9 asupra eficacităţii, siguranţei şi costurilor tratamentului anticoagulant oral – nr. 42-127 – Prof dr. Buzoianu Anca Dana director proiect
  • ERIC – Elucidarea  mecanismului de reglare fină a răspunsului imun în patologia neoplazică  şi inflamatorie umană în vederea elaborării unor terapii inovative. – nr. 42-147 – Dr. Krausz Tibor – responsabil proiect
  • CNCSIS Idei 1148 – Eficienţa şi siguranţa administrării levosmendanului în chirurgia cardiacă – Prof dr. Buzoianu Anca Dana – director proiect
  • CNCSIS Idei – nr.2628 Rolul receptorilor costimulatori în modularea fină a răspunsului imun. Mecanisme de intervenţie– Dr. Krausz Tibor – director proiect
  • CNCSIS Idei complexe-Metallomix PN-II-ID-PCE-2011-3-0753. Aplicatiile bio-medicale ale compusilor metalelor. Krausz Ludovic Tibor. 2009-2012
  • POSDRU nr. 86/1.2/S/63815 Calitate si competenta profesionala europeana in educatia medicala si in managementul activltatilor educationale -E-mediqual – Prof dr. Buzoianu Anca Dana responsabil proiect.
  • Implicaţii farmacogenomice ale polimorfismelor genelor CYP2C9, CYP2C19 şi MDR1 în aprecierea eficacităţii terapeutice a medicamentelor antiepileptice în epilepsia idiopatică, FARMACYP – 2007-2010 – Prof dr. Buzoianu Anca director proiect.