Masterate

Programul de masterat De asemenea, ”Farmacologie clinică și reguli de bună practică clinică” propune o curriculă modernizată şi adusă la zi, care are ca scop formarea de specialişti în domeniul dinamic al dezvoltării şi cunoşterii medicamentului.

Actualul program de masterat îşi propune să reia pregătirea prin studii masterale de farmacologie, iniţiată în anul 1999, să folosească experienţa dobândită în cursul masteratului de Farmacologie Clinică şi să aducă elemente de noutate, ţinând cont de preocupările actuale ale Disciplinei de Farmacologie, Toxicologie şi Farmacologie Clinică.

Programe de studii masterale cu care se interconectează:

  • Informatică Medicală
  • Toxicologia medicamentului şi a mediului
  • Bioinformatică;
  • Metodologia Cercetării ştiinţifice pentru Ştiinţele Vieţii

Masteranzilor cărora li se adresează acest program, li se asigură o pregătire aprofundată în domeniul farmacologiei clinice şi a regulilor de bună practică clinică, care să le permită:

  • utilizarea noţiunilor de bază ale farmacologiei în înţelegerea farmacocineticii şi farmacodinamiei medicamentelor
  • însuşirea unor cunoştinţe aprofundate de farmacologie clinică
  • abordarea competentă a problemelor specifice de farmacologie clinică şi farmacoterapie
  • aplicarea regulilor de bună practică clinică

Cursuri de farmacologie sunt cuprinse și în cadrul altor masterate, precum:
- Anestezie pentru asistenți medicali licențiați
- Masterat în nursingul aststenței medicale de urgență a pacientului critic
- Sexologie
- Terapie intensivă pentru asistenți medicali licențiați
- Studii avansate în investigația criminalistică și în medicina legală
- Gastronomie, Nutriție și Dietetică Alimentară (USAMV)